MISJA I NAZWA

Przedsiębiorstwo Informatyczne Unisol powstało w 1995 stawiając sobie za cel świadczenie usług w branży teleinformatycznej na wysokim poziomie. Tworząc systemy, dbamy o jednolitość rozwiązań (Uniformity of Solutions) oraz ich strukturalną przejrzystość i otwartość. W kontaktach z Klientami, dociekamy ich rzeczywistych potrzeb i na ich miarę tworzymy rozwiązania.

WYMAGAMY OD SIEBIE

Jako niezbędne uznaliśmy przestrzeganie obowiązujących, jak i wdrażanie nowopowstałych norm. Takie podejście do projektowania oraz realizacji systemów teleinformatycznych, pociąga za sobą konieczność dokładnej analizy potrzeb Klienta oraz dobrej znajomości zagrożeń stanowiących części składowe budowanego systemu. Owocem wysiłku wkładanego przez naszą firmę w zapewnienie otwartości tworzonych rozwiązań teleinformatycznych, stała się łatwość ich rozbudowy, jak również możliwość integracji z systemami spełniającymi standardy.

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY

Naszym Klientom zapewniamy profesjonalną obsługę techniczną dostarczanych systemów oraz wsparcie merytoryczne w zakresie zastosowania rozwiązań teleinformatycznych, dla realizacji ich bieżących zadań. Łącznie z naszymi stałymi Klientami, uczestniczymy w planowaniu oraz realizacji strategii rozwoju ich działalności poprzez stosowanie ciągle nowych technologii teleinformatycznych.

SOLIDNOŚĆ SIĘ OPŁACA

Szanowni Państwo, wysoka jakość realizacji przez nas usług oraz powracający do nas zadowoleni Klienci, z czasem potwierdziły, że nasza rzetelność opłaca się tak naszym Klientom, jak i w efekcie nam samym. Stąd właśnie istotnym elementem strategii Przedsiębiorstwa Informatycznego Unisol, stało się zdobywanie u Klientów pozycji Stałego Partnera, poprzez profesjonalizm i rzetelność.