Bezpieczeństwo i zarządzanie

Aby obiekt budowlany lub rozwiązanie teleinformatyczne realizowało założone funkcje konieczne są mechanizmy kontroli i nadzoru. W odniesieniu do obszarów, obiektów, pomieszczeń, stref mówimy o oddzieleniach mechanicznych i przegrodach/barierach sterowanych elektronicznie z systemów technicznej ochrony mienia. W odniesieniu do systemów teleinformatycznych mówimy o uprawnionym dostępie w określonym zakresie. Jedne i drugie, dla zachowania jakości, są wspierane przez mechanizmy kontroli, nadzoru, raportowania a ostatnio mechanizmy analityczne wykorzystujące sztuczną inteligencję.

Wieloletnie doświadczenie przy budowie systemów teleinformatycznych w różnych dziedzinach gospodarki oraz ciągłe aktualizowana wiedza techniczna stanowią kapitał, który jest wykorzystywany przy tworzeniu systemów bezpieczeństwa, nadzoru, raportowania, reagowania na incydenty oraz analiz.

Infrastruktura bezpieczeństwa

Projektujemy, realizujemy i utrzymujemy systemy technicznej ochrony obiektów (CCTV, SSWiN, SKD, RCP, DSO, SAP) .Systemy te dedykowane są do ochrony osób oraz mienia a ponadto służą podniesieniu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Doradzamy Architektom w zakresie doboru klasy zabezpieczeń mechanicznych oraz przeciwpożarowych odnośnie stref przeznaczonych na pomieszczenia dystrybucyjne infrastruktury technicznej oraz serwerownie.

Systemy sterowania

W celu podniesienia komfortu użytkowania oraz oszczędności energii, konieczne są układy sterowania zapewniające możliwość wykorzystania poszczególnych obszarów obiektów stosownie do ich aktualnych potrzeb. W celu zapewnienia elastyczności i otwartości sterowania współpracujemy ze specjalistami zewnętrznymi zapewniając standardy sterowania inteligentnych budynków (np. KNX) bądź standardy sterowania przemysłowego. Dla niewielkich realizacji w praktyce stosujemy również zamknięte rozwiązania polskich producentów systemów sterowania inteligentnym budynkiem.