Internet i kolokacja

W obecnych czasach funkcjonowanie przedsiębiorstwa bez dostępu do Internetu wydaje się niemożliwe. Przedsiębiorstwo Informatyczne Unisol posiada kompetencje i potencjał również w obszarze dostawy łączy transmisji danych i budowy sieci światłowodowych. W ograniczonym zakresie świadczymy usługi kolokacji urządzeń.

Realizacja łączy transmisji danych odbywa się w oparciu o nasze własne zasoby lub sieci/usługi firm trzecich. W praktyce usługi świadczone są dla klientów komercyjnych na zasadach abonamentowych. Funkcjonowanie na rynku operatorskim, oprócz bieżących dochodów, daje nam znajomość aktualnie dostępnych możliwości innych operatorów oraz trendów rozwoju usług telekomunikacyjnych. Ten potencjał służy naszym klientom bezpośrednio, tam gdzie sięgają nasze warunki przyłączeniowe. W innych przypadkach, znajomość rynku operatorskiego służy optymalizacji warunków połączeń telekomunikacyjnych, w tym budowy sieci i kontraktowania usług dla naszych klientów w oparciu o usługi operatorskie firm trzecich.

Budowa sieci

W ramach potrzeb naszych Klientów: projektujemy, budujemy oraz eksploatujemy łącza transmisji danych (światłowodowe i radiowe).

Usługi operatorskie

Przedsiębiorstwo Informatyczne Unisol posiada status operatora telekomunikacyjnego w zakresie dostawy łączy transmisji danych oraz kolokacji. W tym obszarze podlegamy regulacjom ustawy Prawo Telekomunikacyjne i nadzorowi Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE).
Świadczymy usługi dla przedsiębiorstw.
Przykładowa oferta: Internet do 100/100 Mbps cena od 80zł + opłaty instalacyjne od 100pln.