Outsourcing IT

W minionych czasach rozwiązania teleinformatyczne postępowały za rozwojem biznesu. Dziś, w dobie istotnego przyspieszenia cyfryzacji, rozwiązania teleinformatyczne, nie dość, że stają się warunkiem utrzymania pozycji rynkowej, to w wielu przypadkach stymulują ekspansję.

Posiadamy kompetencje w obszarach niezbędnych dla kompleksowego utrzymania i rozwoju infrastruktury dla zapewnienia ciągłości pracy systemów teleinformatycznych klientów MŚP. Obsługujemy również wydzielone obszary systemów dużych klientów.

Administrowanie serwerami

Administracja serwerami fizycznymi oraz wirtualnymi. Technologia Microsoft oraz VMware. Architektura serwerowo-macierzowa z wykorzystaniem SAS HBA, iSCSI, FC, innych. Integracja z systemami zasilania (zasilacze bezprzerwowe UPS). Automatyczne ostrzeganie użytkowników o pojawiających się zagrożeniach wyłączenia zasilania. Automatyczne zamykanie/zatrzymywanie usług serwerowych, bibliotek danych, systemów kopii zapasowych w sytuacji zbliżającego się odcięcia zasilania. Koordynacja/automatyzacja uruchomień agregatów prądotwórczych.

Zarządzanie sieciami

Sieci lokalne LAN (dostępowe i szkieletowe). Sieci wirtualne: Virtual Private Network (IPsec, SSL). Integracja urządzeń mobilnych z sieciami lokalnymi/usługami serwerowymi. Segmentacja sieci, SDN, polityki bezpieczeństwa.

Kopie bezpieczeństwa

Utrzymanie rozwiązań kopii bezpieczeństwa na poziomie aplikacji (biurowe, księgowe, magazynowe, produkcyjne, ERP, CRM, CMS, pocztowe). Kopie bezpieczeństwa na poziomie systemów operacyjnych (Windows Server, Linux, stanowiska robocze). Kopie maszyn wirtualnych. Automatyzacja i nadzór nad kopiami bezpieczeństwa. Weryfikacja kopii bezpieczeństwa.

Usługi chmurowe

Usługi chmurowe w technologii Microsoft , Google, innych. Rozwiązania w obszarach poczty, kalendarzy, pracy grupowej, współdzielenia dokumentów, chat-ów, konferencji. Rozwiązania hybrydowe. Chmurowe narzędzia analityczne.

Oprogramowanie

Oprogramowanie aplikacyjne (biurowe, księgowe, kadrowo-płacowe, magazynowe, produkcyjne, ERP, CRM, CMS, systemy pocztowe). Oprogramowanie systemowe: systemy operacyjne (serwerowe, stanowiska robocze). Skanowanie dokumentów oraz systemy rozpoznawania tekstu (OCR). Oprogramowanie serwisowe (nadzór nad stanowiskami pracy/produkcyjnymi). Oprogramowanie systemów technicznego wyposażenia budynków (rejestratory kontroli dostępu i czasu pracy, systemy dozoru wideo, itp). Integracja indywidualna z systemami Klienta.

Audyt bezpieczeństwa

Audyt techniczny na potrzeby polityk bezpieczeństwa informatycznego.

Monitoring infrastruktury

Monitoring zasilania, sieci komputerowych, serwerów, usług, aplikacji. Raporty dotyczące stanu infrastruktury teleinformatycznej. Okresowe raporty dotyczące stanu infrastruktury/ występujących incydentów wg wcześniej określonych kryteriów. Okresowe raporty dotyczące wykorzystania zasobów teleinformatycznych wg wcześniej określonych kryteriów.